ไม่ว่าจะเป็นการอกหักจากการยิงจุดโทษ การตัดสินใจที่เป็นที่ถกเถียง หรือการก่อวินาศกรรมตนเอง มีบางสิ่งที่ขัดขวางภารกิจของประเทศในการเลียนแบบ Boys of ’66 อยู่เสมอ ฟุตบอลโลกปี 1998 ที่ฝรั่งเศสไม่ต่างกัน ตั้งแต่โสร่งไปจนถึงชุดสูทสีเก็บจ ทัวร์นาเมนต์นี้มีครบทุกอย่าง ขณะที่ Glenn […]